ÜLESKUTSE KOOLI IV KURSUSELE

Milline on üks hea rahvatantsuõpetaja? Mis näitab hea õpetaja olemust ja tema professionaalsust? Seda uurime ja mõtestame praktikas meie kaheaastasel rahvatantsujuhtide täiendkoolitusel.

Mis on rahvatants ja mis on lavaline rahvatants? Millised on nende   erisused ja arengusuunad? Üks räägib sellest, kust põlvneme ja kus on meie juured, teine aga sellest, kuidas need juured on ajaloo erinevate ajastute, ühiskondade ja põlvede käärkambris lavaliseks rahvatantsuks edasi arendatud. Mõlemad on ülivajalikud ja väärtuslikud.  

Lisaks õpime tundma oskussõnavara ja terminoloogiat, mida  Ullo Toomi on põhjalikult täpsustanud ning taktide ja taktiosade järgi muusikasse seadnud.

Kõik see on enam kui kolmveerand sajandit olnud meile kõigile, minu eelkäijatele ja kaasteelistele   seaduseks ja eesmärgiks, just nagu muusikas noot.

Märkimisväärne huvi on olnud ka erinevate teiste rahvaste tantsude ja karakterite vastu. See on ennast igati õigustanud,  andes hulgaliselt esteetilisi elamusi ning õpetades tundma ka petsiifilisi erisusi  ning muusikarütme. Need teadmised rikastavad tantsuõpetajat.  Õpetaja tähtsaim eeskujulik omadus on  väärikus. See eeldab muu hulgas olla salliv inimerinevuste, teiste kultuuride ja tavade suhtes.

Oluline osa meie töös on tantsuline tehnika, mis võimaldab dünaamilist liikumist ja põhisammude sünkroonset esitamist. Üks peamisi  rõhke on  muusikaõpe.

Tutvustuses on välja toodud küll kõige olulisemad teemad, ent käsitleme palju muudki põnevat ja huvitavat, mida tantsuõpetaja peab teadma.

Seni on juba registreerinud väga tublisid ja kogenud inimesi.

Meie koolituse on lõpetanud 65 tantsuõpetajat, kutsestandardi on läbinud 22 inimest.

Olge varmad  registreerima, on  vaid mõned üksikud kohad.

Jälgige ka meie kodulehte. I poolaasta ajad on üleval.

Oleme ootusärevad, sest tõotab tulla taas põnev kursus!

Austusega

Ilma Adamson