Tegevused

Tantsujuhtide täiendkoolitus

 • Täiendkoolitus kestab 2 õppeaastat. Esimese aasta õppemaks on 1000 EUR-i. Õppemaksu on võimalik maksta kolmel erineval moel:  kolm korda ehk korraga kolme kuu tasu, kaks korda ehk pool ja pool ning korraga terve summa.
 • Õpe toimub 1 kord kuus reedest pühapäevani.
  2020 aastal:
  25-27.september
  23-25.oktoober
  13-15.november
  11-13.detsember

  2021 aastal:
  22-24.jaanuar
  19-21.veebruar
  19-21.märts
  09-11.aprill
  14-16.mai

  Reedel 11:00 – 20:00
  Laupäeval 09:00 – 18:00
  Pühapäeval 09:00 – 16:00

 • Täiendkoolituse õpiväljundid:
  • Omandatakse eesti rahvatantsu oskuskeel (terminoloogia) ja põhisammud
  • Teadvustatakse rahvatantsu suurkujude (A. Raudkatsi, U. Toomi, E. Idla) elulugu ning pärandit. Eesti rahvatantsu kujunemist läbi aegade. Pärimus- ja lavatants
  • Klassikalise ja karaktertreeningu põhialused, rahvaste tantsude liikumised
  • Erinevad treeningsüsteemid (kehakool, tantsuline treening, koordinatsioon)
  • Treeningtunni/proovi juhtimine ja läbiviimine
  • Töö lastega ja teiste erinevate rahvatantsurühmade liikidega (treeningtunni spetsiifika)
  • Omandatakse algteadmised muusikast (erinevad rütmid, noodikiri)
  • Võimalus tõsta ka oma kutsestandardit