Tegevused

Tantsujuhtide täiendkoolitus

 • Täiendkoolitus kestab 2 õppeaastat. Õppemaksu on võimalik maksta kolmel erineval moel:  kolm korda ehk korraga kolme kuu tasu, kaks korda ehk pool ja pool ning korraga terve summa.

 

 • Täiendkoolituse õpiväljundid:
  • Omandatakse eesti rahvatantsu oskuskeel (terminoloogia) ja põhisammud
  • Teadvustatakse rahvatantsu suurkujude (A. Raudkatsi, U. Toomi, E. Idla) elulugu ning pärandit. Eesti rahvatantsu kujunemist läbi aegade. Pärimus- ja lavatants
  • Klassikalise ja karaktertreeningu põhialused, rahvaste tantsude liikumised
  • Erinevad treeningsüsteemid (kehakool, tantsuline treening, koordinatsioon)
  • Treeningtunni/proovi juhtimine ja läbiviimine
  • Töö lastega ja teiste erinevate rahvatantsurühmade liikidega (treeningtunni spetsiifika)
  • Omandatakse algteadmised muusikast (erinevad rütmid, noodikiri)
  • Võimalus tõsta ka oma kutsestandardit

 

 • Õppesessioonide ajaplaan 2019/2020:
  • 1. õppesessioon 27 – 29.09.2019
  • 2. õppesessioon 18 – 20.10.2019
  • 3. õppesessioon 22 – 24.11.2019
  • 4. õppesessioon 13 – 15.12.2019
  • 5. õppesessioon 17 – 19.01.2020
  • 6. õppesessioon 14 – 16.02.2020
  • 7. õppesessioon 20 – 22.03.2020
  • 8. õppesessioon 17 – 19.04.2020
  • 9. õppesessioon 22 – 24.05.2020
  •