Eesmärk

Ilma Adamsoni tantsukooli pidaja on OÜ Astak.

OÜ Astak on loodud eesmärgiga anda läbi täiendkoolituse töötavatele kui ka tulevastele uutele tantsuõpetajatele erialaseid teadmiseid ja oskuseid, et tagada rahvatantsupidude jätkuvat kvaliteeti, traditsiooni ning  lavalise (rahvaliku) tantsu arengut.

Osaühingu eesmärgiks ja põhitegevuseks on rahvuskultuuri traditsioonide jätkamine:

  • Rahvatantsuõpetaja tantsualaste teadmiste tõstmine täienduskoolituse kaudu;
  • Rahvatantsualase terminoloogia treeningsüsteemide tutvustamine;
  • Lavalise rahvatantsu kvaliteedi tõstmine ja lavastamise (loomise) põhimõtted;
  • Eesti tants (pärimustants ja autori looming).

 

Väärtused:

LOOVUS – loovus on loomingu alus. Kultuuril ei ole piire. Oleme sallivad erinevate kultuuride ja inimeste vastu;

JULGUS – julgus mõelda, julgus öelda, julgus eristuda.  Avaldan arvamust, kaitsen seisukohti ja tunnistan vigu. Vaidlen ideedega, mitte inimestega;

PÜHENDUMUS – meil on aega – leiame aja ja tahtmise ennast arendada. Töötame meeskonnana ühtse eesmägi nimel.

 

Missioon: … olla rahvuskultuuri traditsioonide jätkusuutlikkuse kandja läbi professionaalse tantsuõpetuse.

Visioon: … saada tuntud ja tunnustatud rahvatantsukooliks