Algab IV lennu vastuvõtt

Alustame registreerimist  ILMA ADAMSONI Tantsukooli IV lennu rahvatantsu  ja lavalise rahvatantsuõpetaja täiendkoolituse kursusele.

OÜ Astak, kes on Ilma Adamsoni Tantsukooli pidaja pühendab IV kursuse Ilma Adamsonile, kes selle kursuse toimumise ajal tähistab oma väärikat 90ndat sünnipäeva.

Tänapäeva lavaline rahvatants nõuab väljenduslikkust kõikidelt kehaosadelt – keha paindlikkust ja liikuvust, kus eriline rõhk on asetatud oma keha tundma õppimisele, tantsumeisterlikkusele ja lavakultuurile. Eriline tähelepanu on käte ilule, jalgade tugevusele, lihaste-kõõluste elastsusele – seega kogu keha ja korpuse arendamisele.

Eesmärk on koolitada kõrge kvalifikatsiooniga rahvatantsuõpetajat, kes suudab juuri toita ning sinna tugevat tüve ja latva kasvatada. Kogu eeltooduga käib kaasas rahvatantsu oskuskeele-terminoloogia põhjalik omandamine, tantsuteadlikkuse tõstmine, mis on samas ka spetsiifiliseks sillaks erirahvuste tantsude ja karakterite vahel, oskamaks siinkohal väärtustada oma rahvuslikku identiteeti ning lava-rahvatantsu ilu ja võlu.

Oluline rõhk on asetatud  muusika õppele (erinevad rütmid, noodikiri) jne. klassikaline ja karaktertreening (teiste rahvaste tantsude liikumised  ja etüüdid).

ÕPIVÄLJUNDID: täiendkoolituse kursuslane omandab erialased teadmised ja oskused eesti rahvatantsu, pärimus- ja lava-rahvatantsu eripärast ning saab ülevaate eesti tantsu ajaloost ja  arengust läbi aegade.

 • Oskab anda ülevaate  meie raudvara-klassikute –  ANNA RAUDKATS, ULLO TOOMI ja nende õpilaste elust, tegevusest ja pärandist.
 • Oskab väärtustada ja kindlustada eelkäijate eeskujul põlvkondade suhete ja tavade järjepidevust ning edasikandmist.
 • Omandab põhjalikult eesti tantsu terminoloogia ja põhisammustiku ning oskab koostada erinevaid kombinatsioone.
 • Oskab kirjeldust koostada, valdab kirjelduse lugemist ja õpetada selle järgi.
 • Oskab juhtida treeningtundi. Koostab selle metoodilise ülesehituse ja viib läbi.
 • Omandab Ladina ja standardtantsude rütmid, muusika ja tantsustiili.
 • Omandab teadmised pärimustantsust, voor- ja sõõrtantsud, seltskonnatantsud jne.
 • Tutvub erinevate autoritega ja nende tantsudega.
 • Omandab teadmised tantsude lavastamisest ja dramaturgilisest ülesehitusest.  
 • Üld- ja erialased teadmised (auditoorsed). Rahvarõiva ajalugu ja kandmise õpetus.
 • Omandab teadmised tantsuõpetaja eetikast, enesekehtestamisest.
 • Omandab oskused kontsertkavade koostamisest ja lavastamisest.

Kui tantsuõpetaja on läbinud kogu koolituse, on tal võimalik tõsta oma kutsestandardit ning rakendada oma teadmisi tantsijate koolitamisel ja rühma juhendamisel

Tänaseks on kahe eelneva kursuse lõpetajatest 17 saanud soovitud kutsestandardi taseme.

Kohe, kohe lõpetab III lend, mis tähendab, et oleme tantsumaastikule koolitanud 59 heal tasemel rahvatantsuõpetajat, kelledest nii mõnigi on saanud juba kaela tammepärja.

KUTSUN ÜLES KÕIKI, KES ON HUVITATUD  RAHVA- JA  LAVALISEST  RAHVATANTSUST JA SELLE ARENGUST OLETE OODATUD!

TEADKEM – TANTSUÕPETAJA PEAB OLEMA ELUKESTEV ÕPPIJA!

Heade soovide ja ootustega

Ilma Adamson