Tähelepanu, tähelepanu!

IATK

Kuulutame välja Ilma Adamsoni Tantsukooli 8-kuulise intensiivkursuse, mille pühendame Ullo Toomi 120. sünniaastapäevale.

Kursus hõlmab U. Toomi ja I. Adamsoni nii eesti-, rahvaste karakteri- ja lavalise rahvatantsu liikumisi ja metoodikaid. Eriline tähelepanu on tantsu terminoloogiale ja oskussõnavarale. Oluline rõhk on muusika õppele – rütmid, noodikiri. Tantsude lavastamine, kuidas sünnib  tantsupidu – üldjuhi ja assistendi ülesanded, tiimi töö.

Suure tähelepanu all on kõikidel aladel  õpetamise metoodika – tantsu teadlikkus.

Oodatud on praktiseerivad tantsujuhid, pikemaajalise tantsustaažiga tantsijad.