Tähelepanu hea tantsuõpetaja!….

Jätkub registreerimine Ilma Adamsoni Tantsukooli ASTAK III lennu rahvatantsuõpetaja täiendkoolituse kursuse vabadele kohtadele. Jäänud on veel mõned vabad kohad. Kiirustage palun!

Registreerimine lõpetatakse 29. augustil. Vastuvõtt toimub septembri esimesel nädalal (5-6.09 ).

Eesmärk on koolitada heade tehniliste omaduste, füüsilise kultuuri, loovuse ning koreograafiliste teadmistega tantsuõpetajat. Erilist tähelepanu pöörame eelkäijate (suurkujude) poolt pärandatud eesti rahvatantsu terminoloogiale (oskuskeel), lavakultuuri ja tantsumreisterlikkusele,  erinavatele treeningsüsteemidele ja tantsulisele treeningule. Oluline rõhk on asetatud muusikaõppele (erinevad rütmid, noodikiri), klassikalise ja karaktertantsu põhialustele, rahvaste tantsude liikumisele.

Võimalus on tõsta ka oma kutsestandardit kui ka mentoritasemele vastavaid teoreetolisi ja praktilisi teadmisi.

Äsja lõpetas edukalt II lend, kelledest 6 said kaasa ka  soovitud kutsestandardi taseme.

Meeldiva  kohtumiseni

Ilma Adamson