Algab Ilma Adamsoni tantsukooli III lennu vastuvõtt

Pildil Ilma Adamsoni tantsulooli II lend

Käesoleva aasta kevadel lõpetab täiendkoolituse vormis Ilma Adamsoni Tantsukooli „Astak“ II lend tublisid tantsuõpetajaid. Kaheaastasel kursusel on omandatud hulganisti nii praktilisi kui ka teoreetilisi teadmisi ning oskusi eesti lava- ja rahvatantsu valdkonnast. Läbitud on pärimus- ja lavatantsude pärandi programm, tutvutud teiste rahvaste tantsude eripära ja karakteriga ning Ladina-Ameerika rütmidega. Tantsukooli lõpetajaid siirduvad tagasi kodukohta vajalike teadmistega, et jätkata rahvatantsu  innustamise ja õpetamisega oma maakonnas.

Septembris alustab tööd tantsukooli III lend. Ootame oma taset tõstma eelkõige neid õpetajaid, kellel on juba teatud kogemus olemas. Aga ka huvilisi, kel on tavatantsija kogemus ja kes soovivad oma teadmisi täiendada ning end tantsuõpetajana proovile panna.

Meie eesmärk on koolitada heade tehniliste omaduste, füüsilise kultuuri, loovuse ning koreograafiliste teadmistega tantsuõpetajaid, kes suudavad õpetada laiapõhjalist, tantsulist liikuvust, põhisammu ning valmistada ette kõrge lavakultuuri ja tantsumeisterlikkusega tantsijat. Erilist tähelepanu pöörame muusikaõppele, teiste rahvaste tantsude karakteri ja rütmide  tundmaõppimisele, et paremini mõista enda keha kaudu oma armast eesti tantsu nagu oma emakeelt.

TÄIENDKOOLITUSE ÕPIVÄLUNDID

  • Omandatakse eesti rahvatantsu oskuskeel (terminoloogia) ja põhiliilumised
  • Teadvustatakse rahvatantsu suurkujude (A.Raudkatsi, U.Toomi, E.Idla jt. meie eelkäijate loovisiksuste elulugusid ning pärandit. Eesti rahvatantsu kujunemist läbi aegade, pärimus- ja lavatantsu.
  • Klassikalise ja karaktertantsu põhialused, rahvaste tantsude liikumised.
  • Erinevad treeningsüsteemid (kehakool, koordinatsioon ja tantsuline treening).
  • Treeningtunni/proovi, juhtimine, läbiviimine ja tantsude viimistlemine
  • Töö lastega ja teiste erinevate rahvatantsurühma liikidega (spetsiifika)
  • Omandatakse algteadmised muusikast, (erinevad rütmid, noodikiri)