Tegevused

Tantsujuhtide täiendkoolitus

 • Täiendkoolitus kestab 2 õppeaastat. Teise õppeaasta maksumus on 750 eurot ja võimalik on maksta kolmel erineval moel:  kolm korda ehk korraga kolme kuu tasu, kaks korda ehk pool ja pool ning korraga terve summa.

 

 • Täiendkoolituse õpiväljundid:
  • Omandatakse eesti rahvatantsu oskuskeel (terminoloogia) ja põhisammud
  • Teadvustatakse rahvatantsu suurkujude (A. Raudkatsi, U. Toomi, E. Idla) elulugu ning pärandit. Eesti rahvatantsu kujunemist läbi aegade. Pärimus- ja lavatants
  • Klassikalise ja karaktertreeningu põhialused, rahvaste tantsude liikumised
  • Erinevad treeningsüsteemid (kehakool, tantsuline treening, koordinatsioon)
  • Treeningtunni/proovi juhtimine ja läbiviimine
  • Töö lastega ja teiste erinevate rahvatantsurühmade liikidega (treeningtunni spetsiifika)
  • Omandatakse algteadmised muusikast (erinevad rütmid, noodikiri)
  • Võimalus tõsta ka oma kutsestandardit

 

 • Teise õppeaasta ajaplaan:
  • 1. õppesessioon 22 – 24.09.2017
  • 2. õppesessioon 13 – 15.10.2017
  • 3. õppesessioon 24 – 26.11.2017
  • 4. õppesessioon 15 – 17.12.2017
  • 5. õppesessioon 19 – 21.01.2018
  • 6. õppesessioon 16 – 18.02.2018
  • 7. õppesessioon 16 – 18.03.2018
  • 8. õppesessioon 13 – 15.04.2018
  • 9. õppesessioon 18 – 20.05.2018