Tegevused

Tantsujuhtide täiendkoolitus

 • Täiendkoolitus kestab 2 õppeaastat. Esimese õppeaasta maksumus on 900 eurot ja võimalik on maksta kolmel erineval moel:  kolm korda ehk korraga kolme kuu tasu, kaks korda ehk pool ja pool ning korraga terve summa.

 

 • Täiendkoolituse õpiväljundid:
  • Omandatakse eesti rahvatantsu oskuskeel (terminoloogia) ja põhisammud
  • Teadvustatakse rahvatantsu suurkujude (A. Raudkatsi, U. Toomi, E. Idla) elulugu ning pärandit. Eesti rahvatantsu kujunemist läbi aegade. Pärimus- ja lavatants
  • Klassikalise ja karaktertreeningu põhialused, rahvaste tantsude liikumised
  • Erinevad treeningsüsteemid (kehakool, tantsuline treening, koordinatsioon)
  • Treeningtunni/proovi juhtimine ja läbiviimine
  • Töö lastega ja teiste erinevate rahvatantsurühmade liikidega (treeningtunni spetsiifika)
  • Omandatakse algteadmised muusikast (erinevad rütmid, noodikiri)
  • Võimalus tõsta ka oma kutsestandardit

 

 • Õppesessioonide ajaplaan:
  • 1. õppesessioon 28 – 30.09.2018
  • 2. õppesessioon 26 – 28.10.2018
  • 3. õppesessioon 23 – 25.11.2018
  • 4. õppesessioon 14 – 16.12.2018
  • 5. õppesessioon 11 – 13.01.2019
   6. õppesessioon 8 – 10.02.2019
   7. õppesessioon 29 – 31.03.2019
   8. õppesessioon 12 – 14.04.2019
  • 9. õppesessioon 10 – 12.05.2019